Adashen Ƙauna 4C: Bege

Wannan waƙa ce ta 4C daga cikin kundin Adashen Ƙauna. An fara rubuta waƙoƙin tun wajajen 2011.