Adashen Ƙauna 4C: Bege

  Wannan waƙa ce ta 4C daga cikin kundin Adashen Ƙauna. An fara rubuta waƙoƙin tun wajajen 2011.


  author/Sani, A-U.

  journal/Poem
  pdf-https://youtu.be/DaseuGQDZGE

  paper-https://youtu.be/DaseuGQDZGE

  Pages