Babban Goro...: Auren Dakta Da Dakta - Ta Abu-Ubaida Sani


  Dr.       G        -           Gareka Allah na zo neman dace,
                         Ganiyu in ban da kai zan lalace,
                         Ga ni biɗar tallafi zan yo zance,
                         Gareni daɗo illimi da baiwar zance.
            
  O        -           Odilan[1] na zamto yau a ɗamarce,
                         Ofisan sanya maraɗa kunyance,
                         Ojoro yau babu wurin jero zance,
                         Oɓɓasa! Biyo mu je duniyar zance.
                        
  B        -           Bari in faro batuna al’adance,
                         Babba sai Babba in yi Hausance,
                         Bigi ai sai Bigi ko Turance,
                         Bugin ƙirjina guda, ɗa na kasance.

  I         -           Inkari ba a yi haɗuwar nasara ce,
                         Inke[2] babu shi, ɗamarar Allah ce,
                         Ina maso kwancewa da zai lalace?
                         Ina mai ƙullelliya da zai susuce?
                        
  R        -           Rahama ta farko dai ta addini ce,
                         Rabbi ya sa tab biyu ilimi ta kasance,
                         Ruɓiya[3] rahamarku kenan ta kasance,
                         Rujiyar[4] jiƙon al’umma a ilimce.  Dr.       L          -           Lamarin mutum kaɗai sani wahala ce,
                         Lallai ko dabbobi wahalar ninki ce,
  Laɓo-laɓo[5] bai biyo ki ko bokonce,
  Lallai kenan a aure sai nagartacce.
                        
  A        -           Ai na ga Prof. Bunza ya lamunce,
  Abdullahi S.S. Dakta ya ce –
  A wagga hidima a gaba ya kasance,
  Allah san barka Dakta ya angwance.

  R        -           Rabbi mai ikon ta da matacce,
                         Roƙo nake Ilahu ka amince,
                         Rahamanu ka sa auren rahama ce,
                         Rahimu sa a yo shi nagarce.

  A        -           Allah sanya zuriyar ƙwarai ta kasance,
                         Ai kuwa a ga ‘yan ɗiya na kwatance,
                         A fagen illimi ko lallai sa yo fice,
                         Arrahamadu na roƙa ka amince.

  B        -           Ba su zaman lafiyan da ba ce-ku-ce,
                         Ba musu ba saɓanin zance,
                         Bar su tare har fa su tsofance,
                         Ba su jika da taɓa-kunnen zance.

  A        -           A bisa goma ɗaya ɗoriya ce,
                         Abu-Ubaida nai baituka taƙaice,
                         Addu’a da fatan alkairi ce,
                         Alhamdu SHATLAH na kammalce.

  August, 2017  [1] Jami’in tsaro
  [2] Shakka/kokwanto
  [3] Ruɓanyawa/Ninki
  [4] Wani tsiro da ake maganin gargajiya da shi
  [5] Marar ƙwari

  Pages