Ba Su Da Direction

    Waƙa hanya ce ta ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗantarwa. Amma kash! Idan aka yi la'akari da waƙoƙin Hausa na zamani a yau musamman waɗanda matasa suke ribibin karkata gare su, sai a tarar babu wani ilimantarwa ko faɗakarwa da suke yi. Kai, sam ma "Ba Su Da Direction!"
    Pages