Hausa Gagara Gasa

  Wannan waƙa tana ɗauke da bayanai dangane da iren fice da Hausa ta yi wanda ya sa ta fifita a kan sauran Harsuna tsaranta.

  author/Sani, A-U.

  journal/Poem
  pdf-https://youtu.be/bkqYdCWZ18E

  paper-https://youtu.be/bkqYdCWZ18E

  Pages