Hausa Gagara Gasa

Wannan waƙa tana ɗauke da bayanai dangane da iren fice da Hausa ta yi wanda ya sa ta fifita a kan sauran Harsuna tsaranta.